VSTUP DO SYSTÉMU PRIMO

 

Co je vlastně Primo?

Primo je jednotné vyhledávací rozhraní - vyhledávač, univerzální nástroj, který umožňuje prohledávat většinu informačních zdrojů, které má student či zaměstnanec VUT v Brně k dispozici. Odpadá tak zdlouhavé vyhledávání v jednotlivých zdrojích obsahu.

Co vše Primo prohledává?

  • Elektronické informační zdroje - články, příspěvky ze sborníků, e-knihy - zdroje placené univerzitou, tzn. databáze, které bylo nutné doteď prohledávat jednotlivě
  • knihy a časopisy z knihoven VUT - celý obsah knihovního katalogu dosud dostupný pouze prostřednictvím OPACu
  • závěrečné práce a publikace z Digitální knihovny VUT - VŠKP, časopisy pod hlavičkou VUT, teze dizertačních prací a další
  • vybrané volně dostupné elektronické informační zdroje

Propojení s knihovním katalogem

Jednotné rozhraní Primo umožňuje také plnohodnotnou správu čtenářského konta.

Můžete si rezervovat i prodlužovat jednotlivé tituly. Lze zde zobrazit stav konta, přehled výpůjček i případné pokuty