PRIMO

Primo je jednotné vyhledávací rozhraní - vyhledávač, univerzální nástroj, který umožňuje prohledávat většinu informačních zdrojů, které má student či zaměstnanec VUT v Brně k dispozici. Odpadá tak zdlouhavé vyhledávání v jednotlivých zdrojích.

 

Co vše Primo prohledává?

Elektronické informační zdroje

články, příspěvky ze sborníků, e-knihy - zdroje placené univerzitou, tzn. databáze, které bylo nutné doteď prohledávat jednotlivě

Knihy a časopisy z knihoven VUT

celý obsah knihovního katalogu

Závěrečné práce a publikace z Digitální knihovny VUT

závěrečné práce, teze dizertačních prací, časopisy vydávané na VUT a další

Vybrané volně dostupné elektronické informační zdroje

Propojení s knihovním katalogem!

Jednotné rozhraní Primo umožňuje také plnohodnotnou správu čtenářského konta.

Vzhledem k integraci knihovního katalogu umožňuje Primo rezervovat i prodlužovat jednotlivé tituly. Lze zde zobrazit stav konta, jednotlivé aktuálně vypůjčené knihy i pokuty.

Více o systému Primo