Grantové organizace, nadace

Centrum pro regionální rozvoj - posláním centra je podpora činností Ministerstva pro místní rozvoj při realizaci regionální politiky vlády České republiky. Služby, které CRR ČR poskytuje, jsou určeny jak odborníkům, zástupcům státní správy a samosprávy, tak i široké veřejnosti, např. malým a středním podnikům
Grantová agentura České republiky - úkolem GA ČR je každoročně na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji udělit granty nejlepším projektům základního výzkumu ze všech oborů vědy. Dalším úkolem agentury je také kontrola průběhu řešení a plnění cílů projektů za každý uplynulý rok a ohodnocení dosažených výsledků projektů po jejich skončení
Nadace české architektury - nadace byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní programy, nepodporuje provoz a aktivity škol architektury a dále nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů
Nadační fond Arcus - příspěvky fondu Arcus mohou být poskytovány fyzickým i právnickým osobám, jejichž odborná činnost souvisí s architekturou či příbuznými obory