České

Architekti v České republice - nejrozsáhlejší server přináší formou katalogu údaje o českých architektech a projekčních týmech
Architektura.e-prostor.info - oborový katalog pro architekturu a architekty, stavební firmy, umění a design. Odkazy na zajímavé projekty a stavby, galerie, odborná média, stavební firmy a mnohé další
Česká komora architektů - samosprávné profesní sdružení bylo zřízeno jako subjekt veřejného práva s působností pro celou Českou republiku. Sdružuje autorizované architekty, urbanisty a projektanty územních systémů ekologické stability (ÚSES). Svým členům poskytuje právní servis, informace o architektonických soutěžích a výběrových řízeních, o konferencích, výstavách a veletrzích, pořádá přednášky a semináře a vydává publikace.

 

Zahraniční

The American Institute of Architects (AIA)  - oficiální stránky mající za úkol seznamovat veřejnost s prací architektů a jejich přínosem pro společnost v USA. Základní informace o AIA, advokátní centrum AIA, získaná ocenění, sekce věnovaná zaměstnanecké politice v oboru, odborné konference, centrum podpory a dokumenty, vzdělávací program, možnost vyhledání architektů a firem, sekce pro veřejnost, obchod. a zákaznický servis
International Architecture Database - databáze zahrnuje informace o více než 14 000 stavbách a nerealizovaných projektech od různých architektů a projektantů. Hlavním tématem této databáze je architektura 20 století
International Union of Building Centres (UICB) - organizace spojující stavební organizace celého světa poskytuje informace pro designéry, architekty, stavební inženýry a další profesionály z oblasti výstavby. Organizuje výstavy, odborné poznávací zájezdy, vydává publikace, nabízí informační servis, vzdělávací kursy, poskytuje odkazy na oborově specializovaná knihkupectví
Royal Institute of British Architects (RIBA) - cílem institutu je prezentovat a podporovat dobrou architekturu. Poskytuje informace pro praxi, elektronickou konferenci Ribanet, nabízí vzdělávací program CPD (Continuing Professional Development), provozuje vzdělávací centrum, knihovnu a knihkupectví