Poprvé v knihovně

Registrace

 • zaregistrovat se mohou studenti a zaměstnanci VUT i externí čtenáři
 • pouze zaregistrovaní uživatelé si mohou půjčovat absenčně
 • jako čtenářský průkaz slouží platný průkaz ISIC, studentský průkaz, zaměstnanecká karta nebo čtenářský průkaz zhotovený knihovnou


Fond knihovny

 • je umístěn ve volném výběru ve studovnách a ve skladech
 • knihy ve volném výběru jsou řazeny podle zásad mezinárodního desetinného třídění (MDT). Uvnitř každé třídy je řazení abecední


Periodika

 • časopisy vydané r. 2004 a mladší se nově půjčují na 1 týden
 • časopisy vydané před r. 2004 se půjčují prezenčně
 • aktuální čísla časopisů jsou vystavena v hlavní studovně
 • ročníky časopisů za poslední 4 roky jsou volně uloženy ve studovně časopisů
 • starší ročníky časopisů jsou uloženy ve skladu (k objednání u služby)

 

Vyhledání dokumentů

 • publikace si nejprve vyhledejte ve vyhledávači PRIMO
 • zaznamenejte si název a signaturu
 • knihy ve volném výběru si můžete podle signatur vyhledat sami
 • požadavek na knihy uložené ve skladu předejte službě u výpůjčního pultu, kniha vám bude vyhledána

 

Signatury publikací ve volném výběru

 • v hlavní studovně jsou signatury tvořeny znaky MDT a prvními třemi písmeny jména autora. Dále mohou být knihy označeny písmeny: P (Praha), B (Brno), OS (osobnosti architektury), K (katalogy)
 • na galerii jsou publikace označeny písmeny GA a číslem police, kde se nachází
 • skripta jsou označena písmenem S a číslem police

 

Prezenční výpůjčky

 • k prezenčnímu studiu jsou určeny publikace označené červeným štítkem na horním hřbetu knihy, dále časopisy vydané před rokem 2004, normy a akademické práce
 • prezenční výpůjčky, s výjimkou disertací a norem (časopisy po dohodě), lze zapůjčit absenčně 1 hod. před koncem otvírací doby do 10:00 hod. následujícího pracovního dne
 • poplatek z prodlení - 25 Kč/den a knihu!


Absenční výpůjčky

 • absenčně lze zapůjčit knihy z volného výběru označené žlutým nebo zeleným štítkem, publikace ze skladu a časopisy s datem vydání 2004 a mladší
 • výpůjční doba u knih z volného výběru označených žlutým šítkem je 1 týden, zeleným štítkem 4 týdny, u skript 6 týdnů
 • poplatek z prodlení - 2 Kč/den a knihu

 
Rezervace

 • rezervovat si můžete pouze knihu, která je momentálně vypůjčená jiným uživatelem a další výtisk není k dispozici
 • knihu si rezervujte pomocí online katalogu
 • jakmile bude rezervovaná kniha pro Vás připravena, obdržíte upozornění e-mailem na školní adresu


Prodloužení

 • výpůjční lhůtu si můžete prodloužit pomocí online katalogu, e-mailem, telefonicky nebo osobně u výpůjčního pultu
 • program neumožní prodloužení v případě, že už byla překročena výpůjční lhůta, publikace jsou rezervovány jiným čtenářem nebo pokud nebudou vyrovnány všechny závazky vůči knihovně

 

Služby knihovny

 • základní informace
 • výpůjční služby
 • referenční služby
 • meziknihovní výpůjční služby
 • přístup k Internetu – na všech PC v knihovně
 • bezdrátové připojení
 • uživatelé mohou využít WiFi sítě VUT. WiFi síť je přístupná všem studentům a zaměstnancům VUT, kteří mají přístupové heslo do centrálního informačního systému VUT (VUTLogin a VUTHeslo)

 

Upozornění

 • knihy vracejte do polic podle signatur, pokud si nejste jisti umístěním knihy, nechte je ležet na stole
 • zákaz používání mobilních telefonů v celé knihovně (mobilní telefony musí být přepnuty na vibrační vyzvánění, nebo úplně vypnuty)
 • zákaz konzumace jídla a nápojů ve studovnách