Kontakty

Anna Hošťálková
vedoucí knihovny
akvizice, katalogizace, MVS, www stránky knihovny, administrativa
hostalkova@fa.vutbr.cz
tel. 541 146 640

Martin Barák, DiS.
katalogizace, časopisy, výpůjční služby, studovna
barak@fa.vutbr.cz
tel. 541 146 641

Jitka Pavlíková
časopisy, výpůjční služby, studovna
pavlikova@fa.vutbr.cz
tel. 541 146 641