Základní informace o knihovně

Knihovna Fakulty architektury je odborným pracovištěm, poskytujícím veřejné knihovnické, informační a související služby pro studium nebo vědeckovýzkumnou práci.

Profil knihovního fondu
Architektura, umění, urbanismus, stavebnictví, humanitní vědy, geografie, počítačová literatura, slovníky, encyklopedie, stavební katalogy výrobků a materiálů
 

Studijní místa
Fakultní knihovna FA má k dispozici 61 studijních míst:

 • 42 míst ve studovně
 • 19 míst v oddělení s časopisy
 • 7x přístup na PC
 • 2 skenery


Uživatelé mohou také využít WiFi sítě VUT. WiFi síť je přístupná všem studentům a zaměstnancům VUT, kteří mají přístupové heslo do centrálního informačního systému VUT (VUTLogin a VUTHeslo).

 

Služby uživatelům

Výpůjční služby:

 • půjčování knih prezenční a absenční
 • půjčování časopisů prezenční a absenční
 • zprostředkování výpůjček z českých a zahraničních knihoven prostřednictvím MVS/MMVS
 
Reprografické služby
 
 • barevná multifunkční tiskárna Konica Minolta C227 - A4, A3
 • tisk, kopírování, skenování
 • služby jsou samoobslužné
 • tisk a kopírování je zpoplatněno dle ceníku
 • skenování zdarma
 

Informační služby:

 • bibliografické konzultace
 • adresné informace z vlastního knihovního fondu
 • poradenské a konzultační služby