Základní informace o knihovně

Knihovna Fakulty architektury je odborným pracovištěm, poskytujícím veřejné knihovnické, informační a související služby pro studium nebo vědeckovýzkumnou práci.

Profil knihovního fondu
Architektura, umění, urbanismus, stavebnictví, humanitní vědy, geografie, počítačová literatura, slovníky, encyklopedie, stavební katalogy výrobků a materiálů
 

Studijní místa
Fakultní knihovna FA má k dispozici 61 studijních míst:

  • 42 míst ve studovně
  • 19 míst v oddělení s časopisy
  • 7x přístup na PC
  • 2 skenery


Uživatelé mohou také využít WiFi sítě VUT. WiFi síť je přístupná všem studentům a zaměstnancům VUT, kteří mají přístupové heslo do centrálního informačního systému VUT (VUTLogin a VUTHeslo).

 

Služby uživatelům

Výpůjční služby:

  • půjčování knih prezenční a absenční
  • půjčování časopisů prezenční a absenční
  • zprostředkování výpůjček z českých a zahraničních knihoven prostřednictvím MVS/MMVSInformační služby:

  • bibliografické konzultace
  • adresné informace z vlastního knihovního fondu
  • poradenské a konzultační služby

Návody

Členění studovny