eKnihy

V květnu 2013 byly prostřednictvím Ústřední knihovny zakoupeny následující elektronické publikace z oborů Umění & architektura. Nákup z projektu EBSCO ebooks proběhl na základě požadavků FA.

Ke všem dosud zpřístupněným knihám se dostanete v databázi EBSCO (https://search.ebscohost.com) v oddělení EBSCO eBooks - VUT eBooks pro STM.

 

Co je stejné jako v tradiční knihovně?

 • Knihu může v jeden okamžik prohlížet pouze jeden člověk.
 • Na zapůjčenou knihu lze umístit rezervaci 

 

V čem se eBooks liší?

 • Knihy lze stahovat do čteček nebo číst online, podrobněji viz návod
 • Výpůjční lhůtu si každý může stanovit sám (max. 7 dnů)
 • Po uplynutí výpůjční doby není třeba knihu vracet – „vrátí se sama“
 • Kniha nemůže být vrácena před uplynutím stanovené výpůjční lhůty
 • Výpůjční dobu každé knihy nelze prodloužit – pokud nejsou na knihu žádné rezervace, lze si ji vypůjčit znovu. Knihu, kterou uživatel stáhl do počítače, může také otevřít a číst odkudkoliv v rozhraní EBSCOhost

 

Co je dobré vědět

 • Ke stažení eBooks je nutné mít nainstalováno Adobe Digital Editions
 • eBooks lze stáhnout do kteréhokoliv zařízení, které podporuje Adobe Digital Editions2
 • Stahování knih může povolit/zakázat administrátor
 • Každý uživatel může vytisknout až 60 stránek z jedné knihy, během jednoho přihlášení či z jednoho počítače
 • V době, kdy je kniha vypůjčená, lze prohlížet všechny dostupné informace kromě plného textu
 • Stahovat eBooks lze po přihlášení k osobní MyEBSCOhost schránce, která je pro každého ZDARMA
 • Staženou knihu lze z počítače zkopírovat až do 5 dalších zařízení

 

Seznam přístupných knih najdete zde.