České

Architekt - časopis sleduje a mapuje vývoj české architektury, zaznamenává nejvýznamnější stavební aktivity na našem území a prezentuje práci architektů, investorů a dodavatelů, věnuje se také oblasti bydlení včetně interiéru a oblasti umění
Časopis stavebnictví - je oborovým měsíčníkem nevládních organizací činných ve výstavbě ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR. Vychází od 6. prosince 2006. Jeho posláním je informovat odbornou i laickou veřejnost o vývoji odvětví stavebnictví v České republice i ve světě
Era21 - magazín pro stavbu a bydlení, zaměřený především na zdravé a ekologické prostředí
Istav - odborné periodikum určené především stavebním firmám a dodavatelům stavebních prací a materiálů
Konstrukce - odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství
Zlatý řez - věnuje se současným projektům z České republiky i zahraničí, teoretickým studiím a esejím

 

Zahraniční

Archinet - informačně bohatá stránka nabízí kromě dvou tištěných časopisů Fórum a Projekt také seznam slovenských architektů, soutěží a kalendárium zajímavých akcí
Architectural design - časopis přístupný od roku 2005
Architecture Australia - časopis přístupný online od roku 1996
Detail - kromě aktuálního čísla přináší i realizace předchozích ročníků
Domus - italský měsíčník o designu a architektuře. V nabídce je také anglická verze
Metropolis - současný životní styl, architektura, interiérový i grafický design
Planum.net - elektronický časopis věnovaný evropské urbanistice