Poplatky

Typ poplatku Suma
Registrace/prodloužení registrace externího uživatele 100 Kč/rok
Čtenářské průkaz externího uživatele 100 Kč
Poplatek z prodlení prezenční/dočasné výpůjčky 25 Kč za jednotku /den
Poplatek z prodlení absenční výpůjčky 2 Kč za jednotku/den
Zaslání 3. upomínky doporučeně 100 Kč
Vymáhání výpůjček prvání cestou Dle nákladů
Náhrada poškozeného nebo ztraceného dokumentu Rozhoduje vedoucí knihovny
podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
Úhrada za ztrátu či poškození klíče nebo zámku šatní skříňky 100 Kčtiskové služby v knihovně FA

Formát Cena
A4 čb 2 Kč
A4 barevná 6 Kč
A3 čb 4 Kč
A3 barevná 12 Kč
Skenování zdarma