Životní prostředí a architektura

Státní fond životního prostředí ČR 
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí - program se vztahuje na výstavbu nových systémů vužívajících obnovitelné zdroje i na přechod stávajících systémů využívajících fosilní paliva na obnovitelné zdroje.