Nové pravidlo pro prezenční výpůjčky !!

30.08.2012 13:02

Vážení studenti a čtenáři,

od 3. září 2012 je v platnosti nové pravidlo pro část knihovního fondu půjčovaného pouze k prezenčnímu studiu (knihy a skripta označené štítkem "Pouze prezenčně" a všechna čísla zahraničních a českých časopisů). Pravidlo se týká hodiny, do kdy musí být výpůjčka vrácena, a to do 10:00 následujícího pracovního dne. Žádáme Vás tedy o dodržování nové výpůjční lhůty.