ČSN online

20.10.2011 07:52

Knihovna FA získala přístup do systému ČSN online Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

na adrese

csnonlinefirmy.unmz.cz

 

Přístup do systému je umožněn ze 2 PC u výpůjčního pultu, normy jsou zobrazovány pouze v režimu pro čtení, bez možnosti tisku.

Z vlastní zkušenosti máme potvrzeno, že i když jdou normy ze serveru ČSN online stáhnout, zobrazení textu normy je vázáno na konkrétní počítače, v našem případě na 2 počítače v přízemí. Je tedy zbytečné pokoušet se texty norem ukládat na přenosná paměťová média a zobrazovat je na jiných počítačích.

Údaje nutné k přihlášení do systému ČSN online jsou zveřejněny u počítačů s přístupem do ČSN online.

Ostatní info Vám podají knihovníci.