Výjimečné domy : alternativa individuálního bydlení - 270,- CZK

Publikace doprovází výstavu se stejnojmenným názvem, kterou občanské sdružení CENTRUM ARCHITEKTURY uvádí v červnu roku 2007. Kniha byla vydána k otevření výstavy, čtyřbarevný tisk, s komentářem v češtině a angličtině. Projekt navazuje na velmi úspěšný projekt, který v roce 2003 představil netradiční rodinné domy postavené s použitím dřevěné nosné konstrukce.
Vybrané domy jsou představeny na fotografiích, včetně projektové dokumentace, s komentářem v českém a plnohodnotně anglickém jazyce. Dvacet domů z přehlídky je realizovaných, jednadvácátý - projekt domu Medúza, představuje vizi blízké budoucnosti. Projekt zaznamenává současné tendence ve vývoji společnosti a jejích požadavků na bydlení, snaží se popsat, ukázat možnosti a přístupy k řešení stále velmi aktuálního problému individuálního, rodinného bydlení.