Veřejné prostory a život města - 105,- CZK

Veřejné prostory a život města : sborník příspěvků konference, Brno 24. října 2002 / Fakulta architektury - Vysoké učení technické v Brně a Občanské sdružení Civitas per populi ; [editor Vladimíra Šilhánková]. -- Vyd. 1.. -- Brno : Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav teorie urbanismu, 2003. -- 63 s. ; 25 cm