Veřejné prostory v územně plánovacím procesu - 200,- CZK

Veřejné prostory v územně plánovacím procesu/ Vladimíra Šilhánková. -- Vyd. 1.. -- Brno : Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav teorie urbanismu, 2003. -- 144 s. : il. ; 25 cm

Úloha veřejných prostorů v současných obcích a městech nabývá na důležitosti. Společnost se stále více atomizuje, přibývá domácností jednotlivců I lidí opravdu osamělých, s tím vzrůstá přirozená potřeba mezilidských kontaktů, potřeba být alespoň viděn a moci pozorovat ostatní… Veřejné prostory tvoří hraniční zóny mezi funkčními plochami a současně je propojují - jsou místem, kde se rodí inspirace společenské evoluce…
 
Kvalita veřejných prostorů je vizitkou každé obce a města i městské části - ovlivňuje jeho přitažlivost pro investory. Úspěšná kultivace veřejných prostorů a jejich údržba vyžaduje profesionální koordinaci činnosti místní samosprávy, odborníků, soukromých podnikatelů i aktivní části veřejnosti.