Stavební tepelná technika a energetika budov - 436 Kč

Stavební tepelná technika a energetika budov / Jiří Vaverka a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Brno : VUTIUM, 2006. -- 648 s. : il. ; 25 cm + 1 CD

Kniha komplexně postihuje problematiku stavební tepelné techniky a přináší přehled nejnovějších poznatků v dané oblasti. Respektuje nové evropské i české normy, nová konstrukčně-technická řešení i materiály. Samostatná kapitola se zabývá progresivní a velmi aktuální problematikou navrhování budov s nízkou energetickou náročností. Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Vaverky vytvořil dílo mimořádné kvality. Kniha je vhodná pro hlubší studium, je dokumentována příklady, obsahovou kvalitu doplňují obrázky, řezy, půdorysy, schémata a detaily