Stavební fyzika 2 - 280,- CZK

Stavební fyzika 2, Stavební tepelná technika / Jiří Vaverka, Josef Chybík, František Mrlík. -- Brno : VUTIUM, 2000. -- 420 s. : il. ; 24 cm

Publikace se zaměřuje na disciplínu stavební tepelné techniky. Její praktičnost vyplývá z aktuální role, jakou sehrává nejen při architektonicko-hmotovém návrhu objektů, ale zejména při návrhu dispozičního řešení objektů s ohledem na zajištění a případně zkvalitnění užitkových parametrů stavby. Neslouží pouze jako učební pomůcka, ale i jako pomůcka projektová, respektive realizační.