Bydlení pro seniory - 220 Kč

Bydlení pro seniory / Dagmar Glosová a kolektiv. -- Brno : ERA, c2006. -- 179 s. : il. (převážně barev.), plány ; 23 cm

Kniha je věnována problémům bydlení stárnoucích a starých lidí z pohledu sociologů a architektů. V úvodní části se autoři věnují analýze života seniorů, specifikují jejich potřeby a nabízejí model přístupu k sociální péči o ně. Autory druhé části jsou architekti, jejichž posláním je uspokojit podstatnou část potřeb seniorů tím, že pro ně připravují přívětivé prostředí k bydlení.