Brno architektura 1945-1990 - 420,- CZK

Čertsvě poválečné období se vepsalo do tváře jihomoravské metropole kromě několika staveb, pokračujících v programu funkcionalismu, hlavně bytovkami poválečné hospodářské dvouletky a následujícího období socialistického realismu. Konec padesátých let se vyjadřoval bruselským stylem, šedesátá léta pak brutalismem, a také novým přístupem k řešení bytové otázky.Léta sedmdesátá a osmdesátá jsou už bohužel ve všeobecném povědomí zapsána jako období panelové arogance a necitlivosti, vymazání individuality a degradace profese architekta.