Nově přístupné databáze RefWorks a Scopus

20.02.2009 11:33

Od února získalo VUT přístup k jedné z největších abstraktových, citačních a referenčních databází Scopus. Umožňuje získat abstrakt článků, patentů, konferencí, odborných web stránek a dále citační ohlas článku. Obsahuje také citované články s možností vstoupit linkem do jejich abstraktů.

VUT také zakoupilo přístup do osobní bibliografické databáze RefWorks, která usnadňuje budování, údržbu a vyhledávání informací v tzv. „osobní bibliografické databázi“ i jejich sdílení s dalšími uživateli.

Více informací o databázích naleznete v sekci Bibliografické a citační databáze