Nová databáze: ICE Virtual Library

23.01.2018 09:30

Databáze obsahuje 30 odborných časopisů zaměřených na stavební inženýrství, konstrukce, materiálové vědy a další. Dostupná je pro celé VUT.

Institute of Civil Engineers vydává prostřednictvím ICE Publishing odborné časopisy, které zaujmou nejen zájemce z Fakulty stavební, ale i z Fakulty strojního inženýrství, Fakulty chemické a dalších. Přístupné jsou aktuální ročníky a archivy až do roku 2003.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/ice

Přístup k databázi: