Teze k vysokoškolským kvalifikačním pracím

19.09.2008 07:16

Nakladatelství VUTIUM umožňuje na svých www stránkách stahování plných textů tezí k vysokoškolským kvalifikačním pracím, které byly v nakladatelství vydány. Vyhledávat je možné podle autora, názvu, ISBN.

Plné texty jsou ve formátu pdf přístupné na těchto stránkách:
https://www.vutium.vutbr.cz/katalog.php?kat=4