Archiv článků

14.12.2012 08:06
Ve dnech 20. 12. 2012 - 31. 12. 2012 bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena.
30.10.2012 10:39
V důsledku nedodržení termínu ukončení rekonstrukčních prací v prostoru auly nadále trvá výluka provozu knihovny FA. Dle aktuálních informací by měl být provoz knihovny v plném rozsahu obnoven ke 4.2.2013. Za vzniklé potíže se velmi omlouváme, ale chyba není na naší straně...
30.08.2012 13:02
Vážení studenti a čtenáři, od 3. září 2012 je v platnosti nové pravidlo pro část knihovního fondu půjčovaného pouze k prezenčnímu studiu (knihy a skripta označené štítkem "Pouze prezenčně" a všechna čísla zahraničních a českých časopisů). Pravidlo se týká hodiny, do kdy musí být výpůjčka...
13.08.2012 10:43
Vážení čtenáři, studenti, Z důvodu rekonstrukce velké auly A 310 a přesunu přednášek z této místnosti do prostor knihovny FA budeme nuceni přerušit veškeré služby poskytované v knihovně. Termín rekonstrukce auly je stanoven na první 4 týdny zimního semestru akademického roku 2012-2013...
20.10.2011 07:52
Knihovna FA získala přístup do systému ČSN online Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na adrese csnonlinefirmy.unmz.cz   Přístup do systému je umožněn ze 2 PC u výpůjčního pultu, normy jsou zobrazovány pouze v režimu pro čtení, bez možnosti tisku. Z...
30.08.2011 14:49
Digitální knihovna VUT slouží jako centrální depozitář a správa elektronických dokumentů týkajících se jakýmkoli způsobem VUT, který by byl zároveň novou službou jak pro studenty a zaměstnance, tak i pro veřejnost a tím pádem by sloužil také ke zvýšení povědomí o VUT a jeho vědecké a výzkumné...
20.02.2009 11:33
Od února získalo VUT přístup k jedné z největších abstraktových, citačních a referenčních databází Scopus. Umožňuje získat abstrakt článků, patentů, konferencí, odborných web stránek a dále citační ohlas článku. Obsahuje také citované články s možností vstoupit linkem do jejich abstraktů. VUT...
30.01.2009 10:14
Podle návrhu jednotlivých fakult zakoupila Ústřední knihovna dalších 59 e-knih od nakladatelství Wiley. V současné době má VUT přístup do celkem 138 titulů tohoto nakladatele. Plné texty jsou dostupné ve formátu PDF a to ze všech počítačů v síti VUT. Texty kapitol je možné stáhnout, uložit je a...
30.01.2009 10:11
Od prosince 2008 je v rámci Web of Knowledge přístup k databázi Conference Proceedings Citation Index (dříve nazvanou ISI Proceedings), kde lze zjistit, které sborníky (proceedings) jsou významné a kdo je citoval. V současné době obsahuje cca 110 000 konferencí (od roku 1990).
20.01.2009 09:31
Časopis Architecture Australia zpřístupňuje na svých webových stránkách jednotlivá čísla časopisů od roku 1996 do současnosti. Plné texty jsou přístupné na těchto stránkách: https://www.archmedia.com.au/aa/aaissue.php?view=backissues
Záznamy: 11 - 20 ze 24
<< 1 | 2 | 3 >>